maandag 8 september 2014

meester Bart

Weer een leuk bericht van de Correspondent via Twitter!


Volgens de Groningse onderzoeker Wim van de Grift kenmerkt een goede docent zich door een zestal eigenschappen; hij moet een veilig klimaat kunnen scheppen, een klas efficiënt kunnen managen, heldere instructies kunnen geven, leerlingen kunnen activeren, ze leren leren en inspelen op verschillen. Voor meester Bart is dat laatste verreweg het voornaamste.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten